[Tính Năng] Chiến Kỵ

1. Cách Mở Chiến Kỵ

Bước 1: Click vào mục "Chiến Kỵ" ở góc dưới bên phải màn hình.

[Tính Năng] Chiến Kỵ - 1 

Bước 2 : Ở trong Chiến Kỵ có thể chọn nâng "Tọa Kỵ, Tiên Vũ, Thần Binh,..." 

[Tính Năng] Chiến Kỵ - 2

2. Tọa Kỵ

[Tính Năng] Chiến Kỵ - 3

Mô tả tính năng Tọa Kỵ :

- Mỗi lần tiêu hao nguyên liệu nhất định nhận được Chúc Phúc nhất định, Chúc Phúc đạt nhất định có tỷ lệ nâng bậc ngay, Chúc Phúc đầy chắc chắn lên bậc. Bậc 4 trở lên, Chúc Phúc xóa sau 24h.

- Có Kim Linh Thần Điêu, tốc độ di chuyển trong trạng thái thú cưỡi +40%.

- Tọa Kỵ bậc càng cao, kích hoạt được càng nhiều kỹ năng.

- Tọa Kỵ bậc càng cao, giới hạn dùng Đan Trưởng Thành, Đan Tư Chất càng cao.

- Mỗi lần nâng bậc Tọa Kỵ thành công, ngoại hình Tọa Kỵ sẽ thay đổi và nhận thưởng nâng bậc.

3. Tiên Vũ

[Tính Năng] Chiến Kỵ - 4

Mô tả tính năng Tiên Vũ :

- Mỗi lần tiêu hao nguyên liệu nhất định nhận được Chúc Phúc nhất định, Chúc Phúc đạt nhất định có tỷ lệ nâng bậc ngay, Chúc Phúc đầy chắc chắn lên bậc. Bậc 4 trở lên, Chúc Phúc xóa sau 24h.

- Tiên Vũ bậc càng cao, kích hoạt được càng nhiều kỹ năng.

- Tiên Vũ bậc càng cao, giới hạn dùng Đan Trưởng Thành, Đan Tư Chất càng cao.

- Mỗi lần nâng bậc Tiên Vũ thành công, ngoại hình Tiên Vũ sẽ thay đổi và nhận thưởng nâng bậc.

4. Thần Binh

[Tính Năng] Chiến Kỵ - 5

Mô tả tính năng Thần Binh :

- Mỗi lần tiêu hao nguyên liệu nhất định nhận được Chúc Phúc nhất định, Chúc Phúc đạt nhất định có tỷ lệ nâng bậc ngay, Chúc Phúc đầy chắc chắn lên bậc. Bậc 4 trở lên, Chúc Phúc xóa sau 24h.

- Thần Binh bậc càng cao, kích hoạt được càng nhiều kỹ năng.

- Thần Binh bậc càng cao, giới hạn dùng Đan Trưởng Thành, Đan Tư Chất càng cao.

- Mỗi lần nâng bậc Thần Binh thành công, ngoại hình Thần Binh sẽ thay đổi và nhận thưởng nâng bậc.

5. Tiên Khí 

[Tính Năng] Chiến Kỵ - 6

Mô tả tính năng Tiên Khí :

- Mỗi lần tiêu hao nguyên liệu nhất định nhận được Chúc Phúc nhất định, Chúc Phúc đạt nhất định có tỷ lệ nâng bậc ngay, Chúc Phúc đầy chắc chắn lên bậc. Bậc 4 trở lên, Chúc Phúc xóa sau 24h.

- Tiên Khí bậc càng cao, kích hoạt được càng nhiều kỹ năng.

- Tiên Khí bậc càng cao, giới hạn dùng Đan Trưởng Thành, Đan Tư Chất càng cao.

- Mỗi lần nâng bậc Tiên Khí thành công, ngoại hình Tiên Khí sẽ thay đổi và nhận thưởng nâng bậc.

6. Pháp Bảo

 

[Tính Năng] Chiến Kỵ - 7

Mô tả tính năng Pháp Bảo :

- Mỗi lần tiêu hao nguyên liệu nhất định nhận được Chúc Phúc nhất định, Chúc Phúc đạt nhất định có tỷ lệ nâng bậc ngay, Chúc Phúc đầy chắc chắn lên bậc. Bậc 4 trở lên, Chúc Phúc xóa sau 24h.

- Pháp Bảo bậc càng cao, kích hoạt được càng nhiều kỹ năng.

- Pháp Bảo bậc càng cao, giới hạn dùng Đan Trưởng Thành, Đan Tư Chất càng cao.

- Mỗi lần nâng bậc Pháp Bảo thành công, ngoại hình Pháp Bảo sẽ thay đổi và nhận thưởng nâng bậc.

7. Kỳ Lân Giáp

 

[Tính Năng] Chiến Kỵ - 8

Mô tả tính năng Kỳ Lân Giáp :

- Mỗi lần tiêu nguyên liệu nhất định sẽ tăng 1 sao, đạt 10 sao sẽ nâng bậc

- Kỳ Lân Giáp bậc càng cao, kích hoạt được càng nhiều kỹ năng.

- Kỳ Lân Giáp bậc càng cao, giới hạn dùng Kỳ Lân Linh, Kỳ Lân Phách càng cao.

- Mỗi lần nâng bậc Kỳ Lân Giáp thành công, ngoại hình Kỳ Lân Giáp sẽ thay đổi và nhận thưởng nâng bậc.

8. Kỳ Binh

[Tính Năng] Chiến Kỵ - 9

Mô tả tính năng Kỳ Binh :

- Tách các loại đá cường hóa nhận nguyên liệu cường hóa, tiêu nguyên liệu cường hóa để cường hóa thuộc tính Kỳ Binh.

- Đúc thần Kỳ Binh cần tiêu các loại đá Đúc Thần, lần đầu đúc thần kích hoạt toàn bộ thuộc tính, lần sau random tăng 1 thuộc tính.

- Sau khi kích hoạt Kỳ Binh, tiêu vật phẩm kỳ binh tương ứng để nâng sao, tăng thuộc tính.

 

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các Tiên Hữu dễ dàng hơn trên con đường chinh phục thế giới Cổ Kiếm.

A Ly kính bút !

BQT Cổ Kiếm

===============================

Fanpage game: TẠI ĐÂY

Group game: TẠI ĐÂY

Tải Game : TẠI ĐÂY 

Nạp Game : TẠI ĐÂY

 

Game SG140