[Tính Năng] Tiên Mạch

1. Cách Mở Tiên Mạch

Bước 1: Click vào mục "Tiên Mạch" ở góc dưới bên phải màn hình.

[Tính Năng] Tiên Mạch - 1 

Bước 2 : Ở trong Tiên Mạch có thể chọn nâng "Tiên Mạch, Con Giáp" hoặc quay "Kho Báu" để lấy trang bị đỏ.

[Tính Năng] Tiên Mạch - 2

2. Tiên Mạch

[Tính Năng] Tiên Mạch - 3

Công Tiên Mạch :

- Sau khi kích hoạt Tiên Mạch, khi công có tỉ lệ kích hoạt công Phượng Hoàng

- Số Tiên Mạch chỉ định đạt cấp nhất định sẽ tăng sát thương và tỉ lệ kích hoạt công Phượng Hoàng.

Nâng Tiên Mạch ;

- Đạt cấp và số lượng Đồng yêu cầu có thể nâng cấp Tiên Mạch.

3. Con Giáp

[Tính Năng] Tiên Mạch - 4

Mô tả tính năng Con Giáp ;

- Mỗi Con Giáp mặc trang bị Con Giáp tương ứng, mặc sẽ tăng thuộc tính.

- Giới hạn cường hóa Con Giáp bị hạn chế bởi cấp sao ( Bậc) trang bị, khi trang bị đỏ cường hóa đạt giới hạn, cần nâng bậc mới được nâng cấp tiếp.

- Mặc 4 trang bị 4 sao sẽ kích hoạt kỹ năng Con Giáp, mặc cấp càng cao kích hoạt kỹ năng cấp càng cao.

- Mặc đủ trang bị Con Giáp cần kích hoạt kỹ năng mới có hiệu lực, số kỹ năng có hiệu lực có giới hạn.

- Trang bị Con Giáp và nguyên liệu cường hóa nhận trong phó bản Thí Luyện Con Giáp và Kho Báu Con Giáp.

4. Kho Báu 

[Tính Năng] Tiên Mạch - 5

Mô tả tính năng Kho Báu :

- Lv280 mở Kho Báu Con Giáp, dùng Đồng/ KNB khóa/ KNB để quay Trang Bị ( Mão Thố, Thìn Long, Dậu Kê).

- Kho Báu Con Giáp đầu tiên luôn sáng, Kho Báu Con Giáp còn lại cần Kho Báu trước kích hoạt.

- Mỗi lần quay trúng kho báu có tỷ lệ nhất định kích hoạt kho báu sau, kích hoạt kho báu khác nhau cần tiêu số Đồng khác nhau. Mỗi ngày được quay miễn phí 1 lần kho báu con giáp đầu tiên.

- Kho báu thứ 4/5 trong trạng thái chưa kích hoạt, được tiêu KNB khóa/ KNB để quay ngay.

- Dùng KNB quay ngay Kho Báu thứ 5, quay 20 lần chắc chắn được 1 trang bị con giáp đỏ.

- Khi kho báu con giáp 1 vòng đều đã được quay bằng Đồng sẽ cài lại trạng thái kích hoạt.

 

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các Tiên Hữu dễ dàng hơn trên con đường chinh phục thế giới Cổ Kiếm.

A Ly kính bút !

BQT Cổ Kiếm

===============================

Fanpage game: TẠI ĐÂY

Group game: TẠI ĐÂY

Tải Game : TẠI ĐÂY 

Nạp Game : TẠI ĐÂY

 

Game SG140