Kích Hoạt Nhiệm Vụ Ẩn Tặng VIP 1

Kích Hoạt Nhiệm Vụ Ẩn Tặng VIP 1 - 1

 

KÍCH HOẠT NHIỆM VỤ ẨN TẶNG VIP 1

Thời gian: Tính từ lúc mở svr

Đối tượng: Áp dụng 99 người chơi hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất trong svr

Nội dung: Trong khoảng thời gian đếm ngược hoặc 99 người chơi hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất sẽ nhận thưởng

Phần thưởng: VIP 1, Đá nâng sao, KNB khóa *20, Đồng *10000

 

PHÚC LỢI CẤP ĐỘ

Thời gian: Tính từ lúc mở svr

Đối tượng: Áp dụng toàn bộ người chơi trong svr

Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện người chơi đạt cấp độ theo mốc BQT đưa ra sẽ nhận thưởng.

Cấp 51: Mão Cam, Đồng *50000

Cấp 61: Đai Cam, KNB khóa *100

Cấp 70: Kiên Cam, KNB khóa *100

Cấp 80: Uyển Cam, Đồng *150000

Cấp 85: Cước Cam, Đồng *150000

Cấp 90: Bào Cam, KNB khóa *100, Lượt Tu Bí Cảnh *1

Cấp 100: Hài Cam, Đồng *200000, Rương Ngọc Lv3 *1

Cấp 110: Mão Cam, KNB khóa *100, Rương Ngọc Lv3 *1

Cấp 120: Uyển Đỏ, Đồng *250000, Rương Đá Bộ Tru Tiên *10

Cấp 135: Kiên Đỏ, KNB khóa *100, Rương Ngọc Lv4 *1

Cấp 150: Cước Đỏ, KNB khóa *150, Rương Ngọc Lv4 *1

Cấp 175: Bào Đỏ 2 Sao, Đồng *300000, Đá Tăng Sao *50

Cấp 200: Bào Đỏ 3 Sao, KNB khóa *200, Rương Ngọc Lv5 *1

 

BQT Cổ Kiếm

===============================

Fanpage game: TẠI ĐÂY

Group game: TẠI ĐÂY

Tải Game : TẠI ĐÂY 

Nạp Game : TẠI ĐÂY

Game SG140